Solkrem holder ikke alltid det den lover

En fersk stikkprøve-undersøkelse fra Mattilsynet har avdekket flere solkremer med for dårlig beskyttelse og for dårlig merking. Disse er nå trukket fra markedet.

Mattilsynet gjennomførte våren 2024 tilsyn med 17 utvalgte solkremprodukter på det norske markedet, for å kontrollere hvor godt de beskyttet mot UVA- og UVB- stråling og om pålagte merkekrav følges. Mattilsynet undersøkte i tillegg om enkelte nylig forbudte ingredienser, eller der nye bruksbegrensninger snart innføres, var deklarert i ingredienslisten.

– Solkrem er viktig for kunne å beskytte seg mot skadelig UV-stråling. Forbrukere skal kunne stole på solfaktoren som er angitt på solkremen de kjøper, sier Rune Jemtland, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Fem av ti solkremer merket med høy/veldig høy beskyttelse (SPF50 og SPF50+), hadde dårligere solbeskyttelse enn det som var oppgitt. Disse ble frivillig fjernet i salgsleddet på initiativ fra importør/distributør, uten at Mattilsynet trengte å ilegge omsetningsforbud. 

– Når solkrem ikke gir den beskyttelsen som er lovet, kan forbrukere oppleve en falsk trygghet og eksponere seg for sol i større grad enn de ellers ville gjort. Funnene er derfor bekymringsfulle, sier Jemtland.

Samtlige syv solkremer merket med solfaktor 30 (SPF30), hadde god nok solbeskyttelse. 

Riktig oppgitt solfaktor og instruksjoner for bruk, er viktig for at forbrukere skal kunne beskytte seg mest mulig mot skadelig UVB- og UVA-stråling.

Mange feil i merkingen

Solkremer skal ha instruksjoner om riktig bruk av produktet, og advarselsmerking om risiko forbundet med solstråling. Halvparten av de undersøkte produktene hadde ikke god nok informasjon om dette. Kun fire solkremer oppfylte alle merkekravene.

– Det er viktig at forbrukere får en god beskrivelse hvordan solkremen skal brukes for å få beskyttelsen som angis på produktet. Det er overraskende at så mange av de undersøkte produktene ikke oppfylte dette, sier Jemtland.

Avvikene varierte i alvorlighetsgrad, fra mindre til mer omfattende mangler. 

Det ble fattet ett vedtak om krav til norsk bruksanvisning, og ett varsel om vedtak om norsk bruksanvisning og advarselsmerking. Mattilsynet ga også skriftlig veiledning om merking av elleve produkter.

Ingen forbudte ingredienser

Mattilsynet undersøkte også om produktene var merket med innhold av ingredienser som nylig har blitt forbudt, i tillegg til forbudte fluorstoffer (PFAS). Ingen avvik ble avdekket i merkevurderingen. Ni produkter ble analysert for PFAS, uten at det ble gjort funn.

Tre av solkremene hadde høyt innhold av homosalat, et stoff som er mistenkt å være hormonforstyrrende. Dette er et stoff som blir strengere regulert fra 1. januar 2025.

Nylige undersøkelser fra andre land bekrefter Mattilsynets funn.

– Tilsynet var stikkprøvebasert, og de 17 solkremene som ble tatt ut i dette tilsynet representerer bare en liten del av markedet for solkremer. Resultatene viser at bransjen har en jobb å gjøre når det gjelder å sikre seg at de selger solkrem som gir den beskyttelsen mot UVA- og/eller UVB-stråler som er oppgitt, og at andre krav til merking følges, sier Jemtland.

Samtlige produkter med mangler har enten blitt korrigert eller fjernet fra det norske markedet.

– Til tross for mangler i utvalget av solkrem vi undersøkte, vil vi på det sterkeste oppfordre alle forbrukere til å fortsette å bruke solkrem. Overdreven soling uten beskyttelse, har skadelig virkning på huden og gir økt risiko for hudkreft, sier Jemtland.