Handelen blør på grunn av koronaviruset

Mange frykter at de ikke overlever de neste to ukene

Nye tall fra Virkes medlemsundersøkelse i handels- og tjenestenæringen viser at situasjonen er kritisk for faghandelsvirksomhetene. En av tre i store faghandelsbransjer oppgir at de går konkurs innen to uker.

− Jeg er dypt bekymret for utviklingen vi ser nå. Tusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne i løpet av kort tid. Det som kom fra regjeringen og Stortinget søndag og mandag var bra, men nå må det effektueres umiddelbart. Det er et akutt behov for å tilføre virksomhetene penger, og da bør innbetalt arbeidsgiveravgift for januar og februar tilbakeføres virksomhetene, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Én av fem i faghandelen tror ikke at de holder mer enn to uker, viser Virkes undersøkelse.

− Virksomhetene i handels- og tjenestenæringen er i en kritisk fase. Nå ser vi at faghandelen sliter. Dette er dramatisk for en bransje som allerede har svært små marginer, sier Kristensen.

Stor pengemangel

Stengte virksomheter, nærmest full stans i etterspørsel og store problemer med å få inntekter for å dekke utgiftene er situasjonen for mange nå.

Innenfor faghandelen svarer 56 prosent at de har svært store eller store problemer med likviditeten. Også i andre deler av handels- og tjenestenæringen er likviditeten presset.

  • 44 prosent har problemer med likviditeten. Trening, faghandel, reiseliv og små selskaper er hardest rammet.
  • 59 prosent opplever nedgang i etterspørsel. Bare 11 prosent er uberørt.
  • 19 prosent har måttet stenge på grunn av myndighetenes folkehelsetiltak.

− Myndighetene har gjort svært drastiske tiltak for å begrense smittespredning. Det er helt riktig, samtidig ser vi at det får alvorlige konsekvenser for virksomhetene når folk slutter å kjøpe varer og tjenester, sier Kristensen.

Denne uken gikk et samlet storting virksomhetene i møte med krisepakker, men også næringsdrivende selv kan bidra i dugnaden.

− Utleiere må jobbe sammen med virksomhetene, hvis ikke har de ingen å leie ut til når dette er over.

Permitteringer og sykefravær skyter i været

78 prosent av medlemmene har permittert eller vurderer å permittere. Blant respondentene i undersøkelsen er det registrert 11 200 permitterte, og ytterligere 19 900 planlagte permitteringer.

Andelen som rapporterer om økt sykefravær har steget siden sist uke. Nå melder 23 prosent av medlemmene om økt bruk av sykemeldinger og 30 prosent om økt bruk av egenmeldinger.

Undersøkelsen er utført 16. og 17. mars med 2180 respondenter, hvorav 418 er innenfor faghandelen.