ABONNERE?

KOSMETIKK er skjønnhetsbransjens eget fagblad. Vi er hundre prosent uavhengige, og har som mål å inspirere og gi kunnskap til alle som jobber profesjonelt med skjønnhet i Norge.

Bladet utkommer fire ganger årlig, og sendes gratis ut til aktive bedrifter i bransjen. Det betyr at du som driver butikk, klinikk eller salong, har dette som din hovedinntekt og er registrert for MVA, kan få 1 eksemplar av bladet fritt tilsendt.

Fyller du dette kriteriet, men ikke mottar bladet per i dag, oppgir du bedriftens navn, postadresse og organisasjonsnummer – så fikser vi det slik at du får gratis abonnement.

Ønsker du flere eksemplarer sendt til din bedrift, eller har lyst til å tegne et privat abonnement slik at du får bladet hjem i posten, har vi også åpnet opp for det.

Et privat abonnement koster kr 300,-  per år inkludert mva. 

Abonnementet begynner å løpe fra og med vår neste ordinære utgave, og fornyes automatisk etter fire utgaver.

Vil du bestille enkeltutgaver og eldre utgaver, koster det kr 50,- per blad, fritt tilsendt.

Send en mail til krrodland@gmail.com for å bestille KOSMETIKK!

Facebook

KOSMETIKK – for hele skjønnhetsbransjen