ABONNERE?

KOSMETIKK er skjønnhetsbransjens eget fagblad. Vi er hundre prosent uavhengige, og har som mål å inspirere og gi kunnskap til alle som jobber profesjonelt med skjønnhet i Norge.

Magasinet er B2B, og sendes per i dag gratis ut til aktive bedrifter i bransjen. Det betyr at alle som driver en seriøs butikk, klinikk eller salong kan få 1 eksemplar av bladet fritt tilsendt.

Fyller du dette kriteriet, men ikke mottar bladet per i dag, kan du sende oss en mail der du oppgir bedriftens navn, postadresse og organisasjonsnummer – så fikser vi det slik at du får gratis abonnement.

Ønsker du flere eksemplarer av magasinet sendt til din bedrift, eller vil du tegne et privat abonnement, har vi nå også åpnet opp for det.

INTRODUKSJONSTILBUD!

KOSMETIKK utkommer fire ganger årlig, og et årsabonnement koster kr 300,- inkl. mva.

Abonnementet begynner å løpe fra og med vår neste ordinære utgave, og fornyes automatisk når du har fått tilsendt fire utgaver.

Send en mail til krrodland@gmail.com for å tegne et abonnement på KOSMETIKK!

Facebook

KOSMETIKK – fagbladet for hele skjønnhetsbransjen