ABONNERE?

KOSMETIKK er skjønnhetsbransjens eget fagblad. Vi er hundre prosent uavhengige, og har som mål å inspirere og gi kunnskap til alle som jobber profesjonelt med skjønnhet i Norge.

Bladet utkommer fire ganger årlig, og sendes gratis ut til deg som driver butikk, klinikk eller salong med en viss størrelse i bransjen.

Fyller du kriteriet, men ikke mottar bladet per i dag, oppgir du bedriftens navn, postadresse og organisasjonsnummer – så fikser vi det slik at du får gratis abonnement.

Ønsker du flere eksemplarer sendt til din bedrift, eller har lyst til å få bladet hjem i posten, kan vi også hjelpe deg med det. Du bestiller da et privat abonnement.

  • Et privat abonnement koster kr 375,-  inkl. mva per år. Det begynner å løpe fra og med vår neste ordinære utgave, og fornyes automatisk etter fire utgaver.
  • Det er også mulig å bestille enkeltutgaver eller eldre utgaver for kr 50,- per blad, fritt tilsendt.

Send en mail til krrodland@gmail.com for å bestille KOSMETIKK!

Facebook

KOSMETIKK – for hele skjønnhetsbransjen